Vzhľadom k tomu, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa zadlženosť domácností každým rokom  zvyšuje nepretržite od roku 2005 a dosiahla 40% HDP, Národná Banka Slovenska sa rozhodla zaviesť ďalšie opatrenia a zatiahnuť tak pomyselnú ručnú brzdu, ktorá by tento trend mala spomaliť. Nižšie uvádzam obmedzenia, ktoré budú zavádzané postupne v období najbližších 12 mesiacov.

V praxi sa veľmi často stretávam s klientmi, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť a nemajú našetrené takmer žiadne vlastné prostriedky. Aj týmto ľuďom sa financovanie ich bývania v najbližšej dobe výrazne skomplikuje.

Od júla 2018 už nebude možné poskytovať žiadne hypotéky s financovaním nad 90% bankou akceptovanej hodnoty nehnuteľnosti. V súčasnosti platí, že každá desiata hypotéka môže byť poskytnutá s LTV nad 90% (loan-to-value – pomer objemu úveru k hodnote zabezpečenia). Postupne sa bude znižovať aj počet poskytnutých hypoték s financovaním nad 80% LTV. Kým dnes takúto hypotéku môžu dostať 4 z 10 žiadateľov, od apríla 2019 sa k nej dostanú už iba dvaja klienti z desiatich. Obmedzenia LTV sa budú zavádzať postupne v kvartálnych intervaloch.

V súčasnosti je značný počet hypoték doplňovaný iným typom úverov za účelom dofinancovania zvyšku kúpnej ceny nehnuteľnosti. Aj toto riešenie sa pre klientov v najbližšom období skomplikuje. Môže za to najmä nový ukazovateľ so skratkou DTI (Debit To Income). Hovorí o tom, že maximálna celková suma všetkých úverov žiadateľa (žiadateľov) bude rovná 8 násobku ich čistého ročného príjmu. Ak niekto zarába 800 Eur mesačne, maximálna možná suma všetkých jeho úverov (hypoték, spotrebných úverov, nebankových úverov…) bude 76.800 Eur. Stále ale bude určitá časť klientov, ktorých celková zadlženosť bude môcť prekročiť túto hranicu. Po zavedení ukazovateľa v júli 2018 to bude 20% z celkového počtu žiadateľov, postupne sa tento počet zníži v kvartálnych intervaloch do apríla 2019 na 5% (t.j. 5 ľudí zo 100!). Ukazovateľ DTI je momentálne vo fáze schvaľovania.

Ak k tomu pridáme navýšenie povinnej rezervy žiadateľa zo súčasných 15% z čistého mesačného príjmu na 20% od júla 2018, môžeme konštatovať výrazné sťaženie možnosti zaobstarania si vlastného bývania početnej skupiny ľudí.

Ak váhate s kúpou nehnuteľnosti, odporúčam poradiť sa s odborníkom o Vašich možnostiach pred zavedením a po zavedení vyššie spomínaných opatrení. Hypotekárny špecialista spolupracujúci so všetkými bankami Vám navyše pomôže nájsť najlepšie riešenie a v prípade potreby aj ideálnu kombináciu viacerých produktov.