Ak ste spoločníkom v s.r.o. a nemáte žiadny iný príjem, nižšie nájdete najdôležitejšie informácie ohľadom Vašich možností financovania kúpy nehnuteľnosti.

  • Dôležité je, aby mala spoločnosť ukončené minimálne jedno zdaňovacie obdobie a nepretržite existovala aj naďalej,
  • banka bude vychádzať z príjmu za posledné ukončené zdaňovacie obdobie. Ak ste ešte nestihli podať daňové priznanie za predchádzajúci rok, banka vie akceptovať príjmy z posledného daňového priznania do konca marca,
  • väčšina bánk neakceptuje záporné vlastné imanie ani akúkoľvek stratu.

Sú dva spôsoby, ktorými banky počítajú akceptovaný príjem spoločníka s.r.o.

  1. Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného zo zisku.

 Akceptovaný príjem = (ročný zisk/12) x podiel spoločníka v s.r.o v %. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem. Niektoré banky akceptujú príjem zo zisku aj bez jeho vyplatenia resp. bez zápisnice o vyplatení zisku.

Zisk = riadok 38 z výkazu ziskov a strát (výsledok hospodárenia po zdanení)

 

  1. Akceptovanie príjmu spoločníka vypočítaného z tržieb.

Akceptovaný príjem = (10% z tržieb x podiel spoločníka v s.r.o. v %) /12. Výsledkom je Váš bankou akceptovaný mesačný príjem.

Je možné vychádzať z tržieb za predaj tovaru, predaj vlastných výrobkov, predaj služieb, alebo ich súčtu.

 

Toto je zhrnutie základných a najdôležitejších informácií. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.