Rok 2018 bude rokom zásadnej zmeny v poskytovaní štátneho príspevku pre mladých na Slovensku. Tento benefit bude od 1.1.2018 pre mladých ľudí menej atraktívny. Namiesto zníženia úrokovej sadzby si budú môcť uplatniť daňový bonus. O tento bonus si každý rok znížia zaplatenú daň. Bude sa poskytovať vo výške 50 percent zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období a maximálne v sume 400 Eur ročne. Čo sa týka ostatných podmienok, tie zostanú rovnaké.

Úverom so štátnym príspevkom pre mladých môže byť financované nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Maximálna suma hypotéky, do ktorej je možné tento bonus uplatniť, je 50.000 Eur počas prvých piatich rokov splácania. Ak o hypotéku žiadajú dvaja, daňový bonus si môže uplatniť len jeden so žiadateľov. Rovnako ako dnes budú mať nárok na uplatnenie daňového bonusu ľudia od 18 do 35 rokov s priemerným mesačným príjmom, ktorý za predchádzajúci rok nepresiahne štátom stanovenú hranicu.

Nevýhodou nového systému je, že peniaze dostanú ľudia len raz za rok, pričom pri súčasnom nastavení sa im časť peňazí vracala každý mesiac, alebo platili splátku už zníženú o štátny príspevok a príspevok banky. Za výhodu môžeme považovať, že banky budú nútené zjednotiť svoj prístup pri poskytovaní tohto benefitu.

Pre úvery podpísané do 31.12.2017 sa bude benefit uplatňovať podľa starých pravidiel, a to celých prvých päť rokov splácania. Ľudia, ktorí si zoberú hypotéku po 1. januári 2018, už budú mať nárok len na daňový bonus.

Čo to znamená pre žiadateľov?

S aktuálnymi podmienkami a za predpokladu uplatnenia tohto benefitu v správnej banke (pozri predchádzajúci článok) mladí žiadatelia o hypotéku ušetria pri súčasných úrokových sadzbách počas piatich rokov približne 3.300 Eur. S novými podmienkami ušetria počas piatich rokov maximálne 2.000 Eur.

(Pre výpočet bola použitá suma 50.000 Eur, splatnosť 30 rokov a úroková sadzba 1,5%)

Ak teda plánujete financovať svoje nové bývanie v najbližšej dobe formou hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých, bude pre vás výhodnejšie zažiadať o hypotéku ešte v tomto roku.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.